office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Organizational structure

Sanja Popović – Pantić

President

Olivera Popović

Vice-President

Dušica Semenčenko

Secretary

OUR TEAM

Sonja Pecelj

Danijela Drača Živković

Ivana Petrović

EXECUTIVE BOARD

Sanja Popović – Pantić
President

Olivera Popović

Dušica Semenčenko

dr Jasmina Knežević

Ljiljana Karaklajić

Radojka Nikolić

Vesna Pucar Grubor

Gordana Đurđević

Dragijana Radonjić Petrović

STEERING COMITEE

dr Jasmina Knežević - President

Vesna Jovanović

Sonja Pecelj

PUBLIC ADVOCACY COMITTEE

Gordana Đurđević
President

Sanja Popović – Pantić

Olivera Popović

dr Jasmina Knežević

Dragijana Radonjić Petrović

Vesna Pucar Grubor

Maja Enis

Biljana Trifunović

Vesna Jevtović

Dragica Božinović

Miroslava Jovanović

Ljiljana Karaklajić

Radojka Nikolić

Dragana Stojanović